Boží muka v Dírné

Původně měla v kraji vystavěná boží muka symbolizovat sloup, u kterého nechal Pontius Pilát zbičovat Ježíše Krista před jeho ukřižováním na Golgotě. První boží muka, která ctila tvar sloupu či pilíře, se objevila v 11. století ve Francii, v našich zemích je jejich historie mladší – stavět se začala ve století třináctém.

Původní symboliku časem překryly i jiné důvody, proč ta která boží muka stojí právě tam, kde stojí. Místo, kde došlo ke zločinu či místo posledního odpočinku sebevrahů nebo neznámých pocestných, u kterých nebyla známa příslušnost k víře… To jsou ty horší možnosti. Ty lepší? Boží muka často nechávali stavět ti, kdo chtěli poděkovat Bohu nebo se k němu obraceli s prosbou. A konečně, boží místa stojí i na místech, kde jsou pohřbeni padlí účastníci vojenských konfliktů, kterých se na našem území odehrálo nepočítaně. Třicetiletá války, napoleonské války… a další a další.

V Dírné prý boží muka označují hrob francouzských vojáků

Oběti války mají být pohřbeni i na místě božích muk stojících na umělém návrší na severním konci obce u silnice na Tučapy. Podle ústní legendy má jít o francouzské vojáky – snad o vojáky napoleonské? Těžko říct, vznik dírenských božích muk odborníci datují do 18. století, kdy je nechali postavit Vratislavové, kterým Dírná tehdy patřila, a napoleonská vojska v Česku se objevila až na začátku století devatenáctého.

Foto: Archiv autora
Foto: Archiv autora

Sluší se také dodat, že původní evidenční list nemovité kulturní památky ze šedesátých let 20. století datuje dírenská boží muka do druhé poloviny 17. století – a tam by se jistě dalo o francouzských vojácích a třicetileté válce dalo uvažovat.

Ať už je ale důvod a doba vzniku božích muk v Dírné jakýkoli, patří k nejvýraznějším svého druhu nejen na Soběslavsku, alev celých jižních Čechách. Jsou ojedinělá svými rozměry (na výšku mají šest metrů) a umístěním na vyvýšeném místě – vidět tak jsou opravdu už zdaleka a když budete přijíždět po silnici od Tučap, nepřehlédnete je. Dolní část tvoří téměř krychlový sokl, z něj míří vzhůru konická hlavice a na tu nasedá hranolová kaplička s výklenky, ve kterých jsou umístěny malby.

Návrh na zápis mezi národní kulturní památky nevyšel

Dírenská boží muka prošla ve druhém desetiletí 21. století renovací (včetně maleb ve výklencích) a jsou památkově chráněná. V roce 2018 byla (neúspěšně) navržena na zápis mezi národní kulturní památky.

Malý tip: Pokud rádi fotografujete, vypravte se do Dírné raději ráno než odpoledne. Při fotografování ze silnice západním směrem nebudete muset fotit proti slunci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *