Boží muka v Dírné

Původně měla v kraji vystavěná boží muka symbolizovat sloup, u kterého nechal Pontius Pilát zbičovat Ježíše Krista před jeho ukřižováním na Golgotě. První boží muka, která ctila tvar sloupu či pilíře, se objevila v 11. století ve Francii, v našich zemích je jejich historie mladší – stavět se začala ve … Celý článek

Staré hřbitovy v Soběslavi

Šipky označují místo, kde byl původní soběslavský hřbitov. Zdroj: https://ags.cuzk.cz/

Místo posledního odpočinku obyvatel Soběslavi a blízkého okolí se několikrát měnilo. Tedy několikrát – třikrát. Po prvním soběslavském hřbitově dnes nevědomky chodíme, když jdeme přes náměstí v centru města. Ano, soběslavští původně pohřbívali v těsném okolí děkanského kostela sv. Petra … Celý článek