Městský mlýn v Soběslavi stál jen malý kousek od náměstí

Městský mlýn na mapě z roku 1826 je označený prostřední šipkou. Horní šipka označuje místo, kde se za jezem dostává voda z Černovického potoka do mlýnské stoky, dolní šipka pak místo, kde se vrací do potoka. Mapa z archivu SOA Třeboň.

Mezi soběslavskými mlýny patřil mezi ty menší, jeho význam v době válek a obléhání města nepřátelskými vojsky je zásadní – stál jen kousek od náměstí a jako jediný místní mlýn za městskými hradbami dával obyvatelům mouku i v těžkých dobách, kdy ostatní soběslavské mlýny stojící vně hradeb (Andělský, Suchý, Brousek a další) nebylo možné ochránit.

Přemýšlíte, kde mohl Městský (také známý jako Práškův či Zikmundův) mlýn poblíž soběslavského náměstí stát? Vodní mlýn potřebuje vodu – bylo to tedy někde poblíž Černovického potoka? Bylo i nebylo.

Městský mlýn v Soběslavi stál vedle kostela svatého Víta a poháněla ho voda z Černovického potoka, nicméně nebylo to přímo z jeho koryta – voda tekla 400 metrů dlouhou stokou, která vedla severojižním směrem od jezu U sádek přes náměstí k mlýnskému kolu a od něj zpátky do Černovického potoka.

Na místě domu označeného šipkou stál až do konce čtyřicátých let 20. století soběslavský Městský mlýn. Z archivu autora.

O zájezdek (vpusť, kde voda z potoka vtékala do náhonu) se většinou musel starat mlynář, výpusť do Černovického potoka pak udržovalo včetně hradeb a mříží město. Břehy a okolí náhonu udržovali majitelé sousedních pozemků. Nebo také neudržovali, zvlášť na začátku 20. století – v tu dobu se stoka stala stokou ve skutečném smyslu slova.

Městský mlýn v Soběslavi je dnes už minulostí. Ale minulost je to bohatá

Bývalý Městský mlýn pravděpodobně pamatuje založení soběslavského špitálu a špitálního kostela svatého Víta v roce 1375 Oldřichem z Rožmberka. Mlýn stál poblíž kostela, v místě byla i malá zemědělská usedlost, vše patřilo ke špitálu. Jeho prvním historicky doloženým vlastníkem je ale až pekař Prokop Holík, jak napovídají písemné záznamy z roku 1485. Co bylo s mlýnem za husitských válek a po nich, není známo. Pravděpodobně ale dopadl lépe, než kostel sv. Víta, ze kterého se na dlouhou dobu stal… seník.

Šipky označují, kudy vedl mlýnský náhon přes soběslavské náměstí. Kdysi přes něj vedly můstky, později byl pod zemí. Dnes po něm jezdíme a chodíme. Z archivu autora.

Proč se Městskému mlýnu v Soběslavi přezdívalo také Práškovský a Zikmundův? Na začátku 16. století, hned po Prokopu Holíkovi, v něm mlel mouku Jakub Prášek. Proto Práškovský. A proč Zikmundův? Jedním z nájemců mlýna byl i jistý Zikmund, mlynář oblíbený lidem a otec (bohužel jen vybájený v lidovém vyprávění) Zuzany Vojířové.

Posledním mlynářem v Městském mlýně byl František Dvořák, který mlýn koupil v roce 1923. Mlýn byl funkční i za německé okupace, konec jeho několik století dlouhé éry přišel krátce po komunistickém převratu v roce 1948. Následovala demolice a v padesátých letech na místě mlýna vyrostla bytovka. Ta tu stojí dodnes a říká se jí Na Mlejnku.

Mlýnský náhon, který v minulých stoletích překlenovaly dřevěné můstky a který byl nakonec z větší části vedený pod zemí a po zrušení mlýna sloužil jako součást kanalizačního systému, byl definitivně zasypaný v roce 1970. V místě, kde kdysi vedl, je dnes položený asfalt, po kterém se jezdí na kruhovém objezdu v jeho západní části kolem veřejných záchodků.

Šipka ukazuje místo, kde za jezem u dnešních sádek byla vpusť do mlýnského náhonu, který pak procházel přes střed města a náměstí až k Městskému mlýnu. Z archivu autora.

Až někdy pojedete nebo půjdete kolem, zastavte se a přeneste se o několik století zpátky – možná i vy uslyšíte klapot mlýnského kola a ržání koní, kteří právě vezou mlynáři Holíkovi na vozech obilí k semletí. Tak jako já.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *