Soběslavská zastavení: Kašna sv. Floriána

Kašna svatého Floriana v Soběslavi v zimním hávu. Z archivu autora.

Svatý Florián? Narodil se někdy v roce 250 v sídle jménem Cetia (dnešní St.Pőllten poblíž Vídně) v Rakousku, které v době jeho života bylo součástí Římské říše. V dospělosti byl důstojníkem římské armády a sloužil v Lauriacumu (dnešní Lorch … Celý článek

Pomníky pozemkové reformy na Soběslavsku

Odčiňujeme Bílou horu. Těmito slovy politici nově vzniklého Československa obhajovali pozemkovou reformu, která v následujících letech rozdělila na čtyři miliony hektarů zemědělské půdy a lesů šlechty a církve (tedy 29 % veškeré půdy v republice) mezi nové vlastníky – většinou střední a malé rolníky. Za pozemky původní majitelé dostali zaplaceno, … Celý článek

Svákovská křížová cesta dovede poutníky k zázračné studánce

Svákovská křížová cesta je vytesána do místního kamene – ruly. Z archivu autora.

Řečeno jednou větou, křížová cesta je náboženská tradice v křesťanství, při které se modlitbou a meditací prochází 14 zastaveními připomínajícími Kristovu cestu ke kříži. Autor má v nohách křížové cesty tradiční, například tu v Klokotech, Chotovinách, Jistebnici, … Celý článek