Hrdelní právo v Soběslavi

Někde v těchto místech, na severní straně Černovického potoka nedaleko Bechyňské fortny, žil soběslavský kat. Mapa z archivu SOA Třeboň.

O výkonu práva útrpného a hrdelního ve středověké Soběslavi se do dnešních dnů příliš ověřených informací nedochovalo. I tento text proto prosím berte s rezervou, byť základní fakta ověřitelná jsou … Celý článek